360° recyklace toneru

Reduce – Recycle – Reuse

Zpětné získávání surovin pomoci 360° recyklace toneru

Jak lze ekologicky a šetrně recyklovat tonerové kazety, které již nelze znovu naplnit? Tuto otázku si položil náš generální ředitel, pan Gottfried Denner. Vznikl tak projekt, který je na trhu unikátní.  

Tonerové kazety, které již nelze znovu naplnit, jsou v našem 360° recyklačním zařízení rozloženy na jednotlivé součásti. Cílem je za nejpřísnějších bezpečnostních podmínek získávat zpět suroviny z tonerových kazet, které již nelze recyklovat.

Toner Schredderanlage

Prázdný obal je unikátním procesem předběžně zpracován a při drcení tak nepředstavuje žádné nebezpečí pro životní prostředí ani pro člověka. Vytvrzené kazety jsou v několika krocích rozdrceny na kousky o velikosti několika milimetrů.

Třídicí zařízení následně roztřídí suroviny na železo, hliník a různé druhy plastů. Výsledný rozdrcený materiál je opět vrácen k recyklaci.
To je zvlášť důležité, neboť při zpětném získávání surovin je chráněna vodní a přírodní rovnováha a také její dopad na biologickou diverzitu tím, že se zabraňuje vzniku škodlivých látek a skleníkových plynů.
Suroviny jsou totiž vyčerpatelné, jejich získávání má celosvětové sociální a ekologické dopady – v tomto ohledu nese spoluodpovědnost každý jednotlivec. Proto naše motto zní: „Ochrana přírody začíná od maličkostí“.

Na podzim roku 2021 získal náš projekt 360° recyklace tonerů 1. místo v dolnorakouské soutěži odpadového hospodářství „Skarabäus“, na což jsme náležitě hrdi. V této soutěži byly oceňovány projekty, které v regionu Dolního Rakouska mimořádným způsobem pozitivně ovlivnily oběhové hospodářství, zajistily udržitelnost a vyznačovaly se vysokým stupněm digitalizace.


Chcete nahlédnout do zákulisí našeho recyklačního zařízení? V tom případě se podívejte na náš image film:

360° Toner Recycling in Laa an der Thaya

Pro čistou budoucnost 

Další pohledy do zákulisí