Výkup

Jednoduché & nekomplikované

S námiprofitujete!

Téměř v každédomácnosti a firmě se vyhazujecenný„Odpad“. Proměňtesvůjodpad na peníze a sbírejteprázdnéinkoustové a tonerovékazety, které se u vásnajdou. Vykoupímeodvásprázdnékazetypodlenašehoaktuálníhoceníku.

Aťuž z tiskárny, faxunebokopírky, všechnyprázdnékazetyjsoucenné, protožemohoubýtznovurecyklovány. Nejenžeuděláteněcodobrého prosvůjrozpočet apeněženku, aletaképřispějete k ochráněživotníhoprostředí.

Po kontrole prázdnýchkazetobdržíteemailem dobropis. Krátcepotébudeprovedenaplatba na vášúčet. Kromětohomátemožnosthodnotudarovat a tímzdvojnásobítedobrý skutek. Platbu vplnévýšiokamžitěpřepošleme.

Tak to funguje

Postup. Krok za krokem.

Postup pro soukroméosoby

Sběr
Sbírejtesvéprázdnékazety z tiskáren, faxůnebokopírovacíchstrojů do vlastníchkrabicnebo do námidodanýchsběrnýchboxů (40x40x60cm).Vykoupímejedlenašehoaktuálníhovýkupníhoceníku.Zlepšetesvůjpříjemtím, žepožádátetakésvépřátelenebozaměstnavatele a pošletenámsvéprázdnékazety.

Balení
Zabalteprázdnékazety bez kartonovéhoobalutak, abystezabránilipoškozenípřipřepravě, protoževámmůžemezaplatitpouzezanepoškozenékusy. Volnýprostormůžetevyplnitnapříkladnovinami. Zvolteprosímsprávnouvelikostkrabice, abychompředešlivysokýmnákladůmzadoručení. Do každéhobalíčkuvložteprosímvyplněnýdodací list. Důležitéjsousprávněuvedenéúdajenadodacímlistu, abychomvámmohlizaslatvašepeníze co nejdříve.

Doprava
Doprava, nekomplikovaná a jednoduchá pro zákazníky. Hotovýbalíkmůžetenyníodevzdatnakaždépoště a poslatnám ho naadresu (Thayapark 17, 2136 Laa an der Thaya, Rakousko). Do balíčkupřiložtevyplněnýdodací list a potvrzení o zaplacenípoštovného. Pokudhodnotazbožípřekročíčástku 30€, vrátímeVámzaplacenépoštovnézpět.

V případě, žebalíkvážívícenež 30 kg nebopokudmátevětšímnožstvíprázdnýchkazet, kontaktujtenás a rádizajistímedopravu.

Bohuželnemůžemepřevzítbalík, kdypoštovnéneníuhrazenopřipodání.

Odměna
Odměna za vámiodeslanézboží. Po kontrole balíkuobdržíte e-mailem dobropis. Krátcepotébudeprovedenaplatba na vášúčet. Proto je důležitéposkytnoutsprávnéúdaje. Všechnyvašeosobníúdajebudousamozřejměpovažovány za důvěrné.
Výkupníceníkkestažení

Dar
Darujtesvůjvýtěžek. Můžetesetakérozhodnout za svéprázdnékazetyudělatdobrý skutek. Pokudse tak rozhodnete, označte tuto možnost na dodacím listu. Výtěžekokamžitě a v plnévýšipředáme. Darovatmůžetenapř. SOS-Kinderdorf nebo Mission Hoffnung.

Upozorňujeme, ženekaždákazeta je znovupoužitelná a některémodelynemajížádnouhodnotu. Protoseprosímpodívejte na nášvýkupníceník, kdejsouuvedenyvšechnymodely, kterésemůžouznovurenovovat a proto za němůžemevyplatitpeníze. Můžeteposlattakémodely, kterév ceníkunejsouuvedeny – zlikvidujeme je zdarma.

Víceinformacínaleznete v našichobchodníchpodmínkách.

Samozřejměvámrádiodpovíme na jakékolivdalšídotazy. Příslušný kontakt naleznete na stránce kontakty nebostačíposlat e-mail na adresu office@abfallbringtgeld.de

Postup pro firmy

Sběr
Sbírejtesvéprázdnékazety z tiskárny, faxu nebokopírky. Buďdostanete od nássběrnýbox (peníze,životníprostředí,darování) nebo si můžetenavrhnout sami vlastní. Máte-li o prázdnýboxzájem, kontaktujtenásprosím. Pokud je boxplný, stačíkrátkýhovor a zajistímejehovyzvednutí, případněpošlemenovýprázdný.

Balení
Zabalte všechny prázdné kazety pořádně, abyste zabránili poškození při přepravě, protože můžeme zaplatit pouze za nepoškozené kazety. Prázdné prostory můžete vyplnit např. novinami. Vyberte správnou velikost krabice, abychom předešli vysokým nákladům za doručení. Je důležité, abyste do svého balíčku vložili dodací list. Důležité jsou správné údaje uvedené na dodacím listu, abychom vám co nejdříve mohli zaslat vaše peníze.

Doprava
Doprava, nekomplikovaná a jednoduchá. Hotový balíček můžete nyní odevzdat na každé poště a poslat nám ho.
(Thayapark 17, 2136 Laa an der Thaya, Rakousko). Do balíčku přiložte vyplněný dodací list a potvrzení o odeslání (poštovní poukaz). Pokud hodnota zboží překročí 30 €, vrátíme Vám zaplacené náklady na poštovné.

V případě, že váš balíček váží více než 30 kg nebo pokud máte na skladě velké množství prázdných kazet, kontaktujte nás prosím. Rádi zajistíme u spedice jeho vyzvednutí.

Balíky poslané bez zaplaceného poštovného na účet příjemce nebudou přijaty.

Odměna
Odměna za vámi odeslané zboží. Po kontrole balíkuobdržíte e-mailem dobropis. Krátcepotébudeprovedenaplatba na vášúčet. Proto je důležitéposkytnoutsprávnéúdaje. Všechnyvašeosobníúdajebudousamozřejměpovažovány za důvěrné.
Výkupníceníkpro firmy

Dar
Darujtesvůjvýtěžek. Můžetesetakérozhodnout a za svéprázdnékazetyudělatdobrý skutek. Pokudse tak rozhodnete, označte tuto možnost na dodacím listu. Výtěžekokamžitě a vplnévýšipředáme. Návrhy na dary jsounapř. SOS-Kinderdorf nebo Mission Hoffnung.

Upozorňujeme, ženekaždákazeta je znovupoužitelná a některémodelynemajížádnouhodnotu. Protoseprosímpodívejte na nášvýkupníceník, kdejsouuvedenyvšechnymodely, kterélzeznovurenovovat a majíurčitouhodnotu. Samozřejměmůžeteposlattakémodely, kterénejsou v ceníkuuvedeny – zlikvidujeme je zdarma.Víceinformacínaleznete v našichobchodníchpodmínkách.
Samozřejměvámrádiodpovíme na jakékolivdalšídotazy. Příslušný kontakt naleznete na stránce kontakty nebostačíposlat e-mail na adresu
office@abfallbringtgeld.de.

Postup pro veřejnéorganizace

Podporujeme nejen soukromé osoby a firmy, ale i nejmenší z nás. Od této chvíle sbírejte prázdné kazety i ve vaší mateřské školce nebo ve vaší škole. Zeptejte se rodičů a požádejte je o jejich prázdné kazety. Ty jsou důležitou surovinou pro recyklační průmysl, a proto mají takovou hodnotu. Kolik přesně, si můžete zjistit v našem výkupním ceníku.

Sběr
Sbírejte své prázdné kazety z tiskárny, faxu nebo kopírky. Děláte tak něco dobrého pro životní prostředí a pro školku nebo školu. Máte-li zájem o sběrný box pro mateřskou školku nebo pro vaši školu, kontaktujte nás prosím. Jakmile je box plný, pošlete nám krátký email. Krabice bude vyzvednuta během několika dnů a nahrazena novou.

Doprava
Doprava je nekomplikovaná a jednoduchá. Hotovýbalíčekmůžetenyníodevzdat na každépoště a poslatnám ho.
(Thayapark 17, 2136 Laa an der Thaya, Rakousko). K balíčku přiložte vyplněný dodací list a potvrzení o odeslání (poštovní poukaz). Pokud hodnota zboží překročí 30 €, vrátíme Vám zaplacené náklady za poštovné.

Pokud balík váží více než 30 kg nebo máte-li na skladě velké množství prázdných kazet, kontaktujte nás prosím.

Rádi zajistíme jeho vyzvednutí. Balíky poslané bez zaplaceného poštovného na účet příjemce nebudou námi přijaty.

Balení
Zabalte všechny prázdné kazety pořádně, abyste zabránili poškození při přepravě, protože můžeme zaplatit pouze za nepoškozené kazety. Prázdné prostory můžete vyplnit např. novinami. Vyberte správnou velikost krabice, abychom předešli vysokým nákladům za doručení. Je důležité, abyste do svého balíčku vložili dodací list. Uveďte prosím správné údaje na dodacím listu, abychom vám co nejdříve mohli zaslat vaše peníze.

Odměna
Odměna za vámiodeslanézboží. Po kontrole balíkuobdržíte e-mailem dobropis. Krátcepotébudeprovedenaplatba na vášúčet. Proto je důležitéposkytnoutsprávnéúdaje. Všechnyvašeosobníúdajebudousamozřejměpovažovány za důvěrné.
Výkupníceníkkestažení

Dar
Darujtesvůjvýtěžek. Můžetesetakérozhodnout a za svéprázdnékazetyudělatdobrý skutek. Pokudse tak rozhodnete, označte tuto možnost na přiloženémdo dacím listu. Výtěžekokamžitě a v plnévýšipředáme.
Návrhy na dary jsounapř. SOS-Kinderdorf nebo Mission Hoffnung.

Upozorňujeme,že ne každá kazeta je znovu použitelná a některé modely nemají vůbec žádnou hodnotu. Proto se prosím podívejte na náš výkupní ceník, kde jsou uvedeny všechny modely, které lze znovu renovovat a mají určitou hodnotu. Samozřejmě můžete poslat také modely, které nejsou v ceníku uvedeny – zlikvidujeme je zdarma.Více informací naleznete v našich obchodních podmínkách. Samozřejmě vám rádi odpovíme na jakékoliv další dotazy. Příslušný kontakt naleznete na stránce kontakty nebostačíposlat e-mail na adresu
office@abfallbringtgeld.de.

Postup pro sdružení

S námi má každý šanci něco vydělat.Chcetetrochuokořenitpokladnuvašehosdruženínebo fond klubumládeže? S prázdnýmikazetami z tiskárny, faxunebokopírkyje to jednodušší, nežsimyslíte. Vzhledem k tomu, žejsoukazetyznovupoužitelné, majíurčitouhodnotu. Kolikpřesně? To se můžetedozvědět v našemvýkupnímceníku.

Sběr
Sbírejte své prázdné kazety z tiskárny, faxu nebo kopírky. Děláte tak něco dobrého pro životní prostředí a pro vaše sdružení. Máte-li zájem o sběrný box, kontaktujte nás prosím. Jakmile je box plný, pošlete nám krátký email. Krabice bude vyzvednuta během několika dnů a nahrazena novou.

Doprava
Doprava, nekomplikovaná a jednoduchá. Hotový balíček můžete nyní odevzdat na každé poště a poslat nám ho.
(Thayapark 17, 2136 Laa an der Thaya, Rakousko). Do balíčku přiložte vyplněný dodací list a potvrzení o odeslání (poštovní poukaz). Pokud hodnota zboží překročí 30 €, vrátíme Vám zaplacené náklady na poštovné.

Odměna
Odměna za vámi odeslané zboží. Po kontrole balíkuobdržíte e-mailem dobropis. Krátcepotébudeprovedenaplatba na vášúčet. Proto je důležitéposkytnoutsprávnéúdaje. Všechnyvašeosobníúdajebudousamozřejměpovažovány za důvěrné.
Výkupníceníkkestažení

Dar
Darujtesvůjvýtěžek. Můžete se takérozhodnout a zasvéprázdnékazetyudělatdobrýskutek. Pokud se takrozhodnete, označte tuto možnostnapřiloženémdodacímlistu dodacím listu. Výtěžekokamžitě a v plnévýšipředáme.
Návrhynadaryjsounapř SOS-Kinderdorf nebo Mission Hoffnung.

Upozorňujeme, že ne každá kazeta je znovu použitelná a některé modely nemají vůbec žádnou hodnotu. Proto se prosím podívejte na náš výkupní ceník, kde jsou uvedeny všechny modely, které lze znovu renovovat a mají určitou hodnotu. Samozřejmě můžete poslat také modely, které nejsou v ceníku uvedeny – zlikvidujeme je zdarma.Více informací naleznete v našich obchodních podmínkách.
Samozřejmě vám rádi odpovíme na jakékoliv další dotazy. Příslušný kontakt naleznete na stránce kontakty nebostačíposlat e-mail na adresu office@abfallbringtgeld.de.